نوبت دهی آنلاین مشاوره مجازی
دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

رزومه دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

 • مدال برنز المپیاد شیمی ( سال 1375 )
 • رتبه 12 کنکور سراسری (سال 1376)
 • تحصیلات پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران ( سال 1376 تا 1384 )
 • دانشجوی برگزیده سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تحصیلات رزیدنتی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از سال 1386  تا1390)
 • رزیدنت برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389-1390
 • اخذ دانشنامه تخصصی ارتوپدی در سال 1390
 • تحصیلات فلوشیپی زانو دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1394 تا 1395
 • دوره تکمیلی فلوشیپی زانو در کشور اتریش در سال 1394
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد از سال 1390 تا سال 1393
 • عضو هیات علمی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1399 تا کنون
 • اخذ مرتبه دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1402)
 • کارشناس و پزشک معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 90 تا کنون
 • نویسنده بالغ بر 70 عنوان کتاب پزشکی
 • نویسنده بالغ بر 20 عنوان مقاله پزشکی
نوبت دهی آنلاین