نوبت دهی آنلاین مشاوره مجازی
دکتر محمدحسن کاسب

دکتر محمدحسن کاسب فوق تخصص جراحی زانو و آرتروسکوپی از کانادا

Dr Mohammad Hassan Kaseb Fellowship in knee arthroscopy and joint replacement

رزومه دکتر محمدحسن كاسب

درجه علمی: دانشیار

۱۳۵۴ – ۱۳۶۱ : دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۶۱ – ۱۳۶۵ : دوره تخصصی ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امام خمینی

۱۳۶۶ : کسب درجه استادیاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۸۴: کسب رتبه دانشیاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۹۹۵ میلادی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو و آرتروسکوپی از دانشگاه تورنتو کانادا

عضو سابق هييت ممتحنه بورد ارتوپدی وزارت بهداشت

عضو موسس انجمن جراحی زانو

کارشناس پزشکی قانونی

۱۳۷۲ – ۱۳۹۲ عضو هییت عالی انتظامی نظام پزشکی

۱۳۹۹- ۱۳۹۲ عضو هيئت بدوی انتظامی نظام پزشکی

داور مجله انجمن ارتوپدی ایران

عضو سابق هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی تهران

تالیف بیش از ۲۰ مقاله تخصصی ارتوپدی

 

فوق تخصص جراحی زانو

زانو بزرگترین مفصل بدن بوده و بیماری های این مفصل و جراحی های مربوط به آن را در حیطه تخصصی جراحان زانو قرار می دهند. برخی از بیماری های زانو عبارتند از:

 • پارگی رباط های داخلی، طرفی و صلیبی
 • ضایعات مینیسک
 • کیست مینیسک
 • در رفتگی مکرر کشکک
 • کیست بیکر
 • استئوکندریت جداشونده
 • آرتروز
 • آرتریت روماتوئید

برنامه حضور در کلینیک:

 • روز
  ساعت
 • دوشنبه
  18 - 15
نوبت دهی آنلاین